Кметът на Кърджали Румен Димитров забрани достъпа на деца под 16 години в заведенията за развлечение и компютърните клубове след 20 часа. За младежите между 16 и 18 години е забранено посещението на заведения без пълнолетен придружител след 22 часа.
Не се разрешава и сервирането на алкохол на непълнолетни. Специална общинска комисия ще следи за спазването на кметската заповед.