Според тях съдържанието на буквара и читанката трябва да отговарят на учебната програма и да се написани на достъпен език. Трябва да има баланс между уроци и упражнения. Картинките трябва да са 75 % от съдържанието. Изискването за хартията е да бъде облагородена матова, корицата да е твърда, а страниците зашити.

Експерти от министерството прогнозират, че на конкурса ще се състезават поне 15 варианта на буквара. Първоначално авторите на новата Наредба обмисляли да се одобрят само 3 варианта от учебник.

Конкурсите ще са анонимни. Проектите ще оценява комисия от 10 специалисти. Авторите трябва да представят и прогнозни цени. Те няма да влияят на оценката, уверяват от министерството.

Всички варианти на буквара ще са безплатни. Според експерти от Министерството на образованието е възможно родители на първокласниците да плащат някои от учебниците.

Учениците с хронични заболявания вече ще купуват учебниците си. Безплатни остават книгите само за децата с увредено зрение или слух, умствено изостаналите и тези с девиантно поведение. Това предвижда новата Наредба за учебниците и учебните помагала на Министерството.

Догодина нови книги ще има само за първи и за 12 клас,съобщи заместник-министър Юлиян Наков.

До 31 март ще бъдат открити процедурите за новите учебници за първокласници, а до 10 май за учениците в 12 клас.
Една седмица министерството ще събира мнения по Наредбата.