Кантарите, които се използват по нашите пазари са тип "Беранже". Поправките в закона, който регламентира стандартите за работа на измервателните уреди, предвиждат кантарите да бъдат заменени с нов тип везни.
Една от причините - честите злоупотреби на търговците.