Пряко отговорни за чистотата на млякото са стопаните, които предават суровия продукт.
Но, предприятията, които изкупуват суровината също са задължени да следят за контрола върху качеството, обясни шефът на отдел ДВСК д-р Трифон Дишков. Службата е взела повече от 1 600 проби от млякото, което предава всеки стопанин, по една обща проба от всеки пункт и проба от количеството, което влиза за преработка в петте предприятия в областта.
Инспекцията изследва за първи път млякото, което предават стопаните, досега анализ се правеше предимно на пробите от пунктовете.

Причина за лошото качество на млякото е ниската хигиена при издояването на животните, неправилното съхранение и транспортирането на суровината до пунктовете и млекопреработвателните предприятия.
Хората от околните села отглеждат най-много по една-две крави. Но от ДВСК смятат, че много малка част от стопаните спазват необходимата хигиена при отглеждане на животните.

Бай Цеко от близкото до Монтана село Николово се грижи за животните, според силите си. Чисти обора всеки път, когато носи храна на двете крави и задължително измива виметата, преди да ги издои.

При изследванията не е установено лечение с антибиотик, няма микроорганизми, които да показват, че животните са боледували, но и с тези показатели млякото напълно се разминава с изискванията по съответните нормативи. За пропуските са съставени санкции на преработвателните фирми по закона за ветеринарно-медицинската дейност.