Производството е блокирало, защото дървата и дървените трици, които се използват за подгряване на пещите били влажни и не можели да горят с необходимата температура.
До 80 тона брикети произвежда на месец фабриката. Продукцията й се продава предимно в Югозападна България. 35 лева е цената на 1 куб.м дърва. При нормално търсене се продавали по 15-20 куб. м дневно и по 3 тона брикети.

В момента обаче "Топливо" не прави списъци на чакащите граждани, защото не може да гарантира доставките. Спряна е и продажбата на въглища за населението, защото въглищата, добивани в пернишките мини едва стигат за местната ТЕЦ "Република".

През декември фабрика "Брикел", единственият производител на брикети от лигнитни въглища в нашата страна, вдигна цената на продукцията си с 9 %.