Градът е домакин на Международна конференция на тема "Водата-ключ за устойчиво развитие".
Представители на над 135 държави, международни и неправителствени организации ще обсъжда проблемите по опазването и разумното използване на водите от днес до 7 декември.