По-голямата част от унищоженото количество, което се равнява на 50 милиона дози, е хероин, заловен през втората половина на 2001 година. Сто и десет души охраняваха акцията.

Наркотичните вещества са заловени през последните шест месеца. Над 2 000 килограма наркотици са конфискувани през миналата година от служителите на агенция "Митници".

Според статистиката, най-често за прекарване на дрога се използват леки автомобили. Най-големи количества наркотици обаче, са открити в тайници на камиони - близо 1 500 килограма. Сред трафикантите преобладават турците, следвани от българите и югославяните.