Днес парламентът заседава извънредно, за да навакса със законодателната си програма преди празниците.

От месец януари ще могат да се подават заявления за разсрочено плащане на дължимите суми за здравни осигуровки.

"Лицата подават искане за разсрочване в териториалните поделения на НОИ, като посочват срока за изплащане на задълженията си", заяви д-р Атанас Щерев от НДСВ.

Разсрочването на дължимите суми започва от датата на подаденото в НОИ заявление, като лицата запазват здравноосигурителните си права. За периода на разсрочено плащане се дължи 1% месечна лихва. Предложението за разсрочване на неплатените суми за здравно осигуряване беше на депутати от НДСВ, но имаше и народни представители от НДСВ, които гласуваха против това решение.

"Един законопроект, който защитава интереса на 200 000 нередовни данъкоплатци за сметка на 7 милиона редовни, е антисоциален", коментира Алеко Кюркчиев от НДСВ.

Опозицията поиска НОИ да каже колко са социално слабите хора, които не могат да плащат здравни осигуровки, и държавата да им поеме тези плащания.

Днес филиалите на Националния осигурителен институт работиха извънредно в цялата страна и приемаха граждани, които дължат здравноосигурителни вноски за повече от 3 месеца. Ако се разплатят в срок до края на март догодина, длъжниците няма да загубят правото да ползват държавните здравни услуги.

От отварянето на гишетата до 11 часа в Националния осигурителен институт бяха обработени данните на повече от 100 граждани.

Вноските могат да бъдат внасяни от всяка банка или пощенски клон. Подаването на личните данни - имена, единни граждански номера и други, може да става на гишетата на Националния осигурителен институт, по пощата и по Интернет, ако имате електронен подпис.

"По отношение на активността на гражданите мога да кажа, че каквато е през нормалните работни дни, такава е и днес. По отношение на правата, които се полагат на пациентите като услуги и здравна помощ, това е въпрос, на който трябва да отговори Националната здравноосигурителна каса, тъй като ние отговаряме само по отношение на приходната част и събирането на здравноосигурителни вноски", посочи Тенчо Тенчев, директор в Столично управление "Социално осигуряване", НОИ.

Опашките пред гишетата започнаха още около 7.30 часа тази сутрин и продължиха през целия ден.

Филиалите на Националния осигурителен институт в цялата страна ще работят и на 29-и, 30-и и 31-ви декември.