Организираните престъпни групи от Румъния и България са изключително динамични, занимават се с широк спектър престъпни дейности и представляват една от основните заплахи за Европейския съюз.

Тази констатация е записана в представения днес годишен доклад на Европол за организираната престъпност.

Според доклада българските организирани престъпни групи са известни с уменията си при фалшифицирането на валута /основно евро/, на кредитни карти и на различни видове документи. Те са посочени като основни играчи в бизнеса с крадени коли. Българските престъпници са споменати и във връзка с трафика на наркотици. Констатира се, че имат роля в трафика на хора и най-вече на българки, с цел проституция.

В доклада България се разглежда заедно с Румъния. Според документа северните ни съседи най-често са замесени във финансови престъпления, обири, фалшификации, трафик на проститутки.

Въпреки, че България и Румъния са посочени като една от основните заплахи спрямо Европейския съюз, докладът се занимава приоритетно с опасностите, произтичащи от разширяването на съюза с първите 10 страни от Източна Европа. Обърнато е специално внимание на престъпните групировки от Полша и Балтийските държави.

Преди тези от източноевропейските държави-кандидатки, като заплаха са посочени групите от Албания, страните от бивша Югославия, Русия, Турция, Нигерия, Мароко, Колумбия, Китай, Виетнам. На първо място са поставени албанците, които според констатациите "продължават да са сред основните заплахи за Европейския съюз". Те според доклада се занимават основно с трафик на хора и наркотици.

Престъпните групи, действащи на територията на Европейския съюз, според данните, са се увеличили от 3 на 4 хиляди. А техни членове са около 40 хиляди души.