В 10 общини ще бъдат създадени центрове за самотни млади майки. Това предвижда националната програма за защита на детето за 2004-та година. В тези центрове младите майки ще могат да прекарват до половин година.

"Идеята е те да бъдат мотивирани да не оставят децата си в социални заведения".

Една от основните цели на програмата е да бъде намален броят на децата, които се отглеждат в специализирани институции. В момента в такива заведения са настанени близо 14 200 деца. Според плановете, те трябва да са с 10% по-малко през 2005-а година.

Друга цел, заложена в програмата, е защитата на децата от насилие, сексуална експлоатация и използането им за просия. Ще се работи и за гарантиране на достъпа на всички деца до качествено образование.