Природното бедствие е причинило голямо поражение върху обществени и жилищни сгради.

Пострадали и жертви няма, съобщиха от "Гражданската защита" във Варна. 13 къщи в съседните на Провадия села са полуразрушени и опасни за обитаване. Преди обяд, прекъснатото електрозахранване и телефонни връзки са били възстановени.