Предишният протест бе проведен в началото на месеца. Той не даде резултат.

Стачката на 1-ви декември беше прецедент в историята на френската дипломация. В нея участва мнозинството от персонала във френските мисии. Служителите от френското външно министерство са против намаляването на обезщетенията за работа в чужбина, преразглеждането на премиите, както и срещу плановете за закриване на някои консулски служби и културни институции в чужбина.

Със 154 посолства и 98 консулства Франция има втората по големина дипломатическа мрежа в света след Съединените щати. Правителството предвижда през 2004 г. да запълни само 46% от местата, които се овакантяват поради пенсиониране.