Два нови петкиловатови телевизионни предавателя въведоха в действие днес от русенската телевизоионна кула. С тях ще се подобри качеството на гледаните телевизионни програми.