Първа трудова борса за съкратени от армията офицери и сержанти се открива днес в Плевен. Над 450 са преминалите в резерва военнослужещи от Плевенския гарнизон през последните две години. 14 фирми са заявили участие на борсата.

Ще бъдат предложени свободни работни места в различни сфери. Най-много се очаква да бъдат за охранителна дейност и фирмена сигурност, в областта на строителството и социалните дейности. Министерството на отбраната и изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" ще представят българско-германски проект за ресоциализацията на бившите военни и тяхната социална адаптация. Третата вълна съкращения в Българската армия предвижда да бъдат освободени още 1800 военни.