Първият медицински център за хора с увреждания заработи в Пловдив. Той ще обслужва над три хиляди души.
В него хората с намалена работоспособност ще могат да подават документи за ТЕЛК, без да чакат на опашки пред Комисията.