Нефтено петно по течението на река Дунав засякоха от Регионалния граничен сектор във Видин. От взетите проби е установено, че петното е от мазут. За случая е информирана "Гражданска защита".