За целта трябва да закупите необходимия формуляр и да го попълните при предпочитания от вас общопрактикуващ лекар. Формулярът струва 10 ст.

Ако сте решили да смените личния си лекар, не се отписвайте от листата на досегашния си личен лекар.
Ако нямате здравноосигурителна книжка, може да направите смяната само с новия талон за постоянен избор. Той е в два екземпляра. Новоизбраният лекар изпраща първият талон в районната каса, а вторият оставя при себе си. Новоизбраният лекар попълва своето име и данни, след което и двамата се подписвате.

Над 287 хиляди души са сменили личния си лекар за първото шестмесечие на тази година.