Започна пробното преброяване на населението и жилищния фонд по домовете. За разлика от пробното електронно преброяване, данните вече се нанасят върху хартиен носител. До 20 часа на 14 септември, анкетьори в областите Плевен, Стара Загора и Велико Търново ще трябва да обходят предварително зададените им адреси.

Екип на bTV проследи началото на кампанията във Велико Търново. Първите анкетирани вече отчетоха като слабост факта, че преброяването се прави в работно време и хората не са си по домовете.

През следващите седем дни Стефан Стефанов, ангажиран в кампанията като анкетьор, ще трябва да посети 60 домакинства. Служебният му ангажимент започва в 8 часа тази сутрин. Според анкетьора, неудобните въпроси не са задължителни.

"Има тука етническа група, вероизповедание. Някои неща са по-лични и не всеки иска да ги споделя. Те съответно затова са дадени със звездичка, в смисъл доброволно", обяснява Стефанов.

До днес в преброяването по Интернет са участвали почти 24 хиляди души от цялата страна. От Статистическия институт напомнят, че всеки от нас трябва да съдейства на преброителите. Ако не допуснете анкетьор в дома си или откажете да му предоставите данни, ще ви глобят с 60 лева.