В писмото се настоява да се преразгледат законите и правилниците за лечението на наркоманите.
С писмото се подкрепя предложената от главния секретар на МВР Бойко Борисов бърза наказателна процедура за лица, разпространяващи дрога.