Комисията по досиетата, с председател Методи Анреев предлага на 5-членната комисия с председател Георги Ананиев да огласи името на члена на Медийния съвет.

Според Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност , Комисията "Андреев" предлага името на сътрудника да бъде огласено, ако за него има безспорни доказателства. Комисията "Ананиев" ще вземе решението дали информацията и името трябва да станат публично достояние.

На днешното си заседание комисията с председател Методи Андреев е разгледала и допълнително открити документи в дело за оперативна разработка, които доказват, че лицето е работило за Държавна сигурност.

Вчера изтече срокът, в който членът на Медийния съвет трябваше да се яви пред Комисията по досиетата. Стана ясно, че лицето е представило пред комисията в писмен вид причините за неявяването си.

"Съветът за електронни медии не е страна по този спор и аз не мога да взема отношение" заяви за Би Ти Ви Маргарита Пешева - председател на Медийния съвет. Тя потвърди, че нейният колега не се е легитимирал пред Съвета или пък е казвал кога и дали ще се яви пред Комисията по досиетата. Доцент Пешева припомни, че за СЕМ казусът е морален.