Той е бил съдия-докладчик във Военно-апелативния съд, прекратил наказателното производство срещу генерал Аспарухов.