Целта на инициативата им е и да се привлече вниманието към трудностите, пред които са изправени хората с увреждания решили да пътуват.

За хората с увреждания е почти невъзможно сами да си организират екскурзия до близки страни като Гърция и Макеодния и до много места в България, споделят от неправителствените организации.
"Аз съм се обаждала да търся хотели за други хора, които са ме молели за това, но винаги като кажа, че става въпрос за човек с увреждания те казват, че това нещо ще затрудни човека, а смисълът е: ние и за това ли ще трябва да мислим сега?", казва Албена Атанасова, Център за независим живот

За пръв път през октомври се организира безплатно пътуване и специална програма за група от 22-ма, които ще се срещнат с хора с увреждания и аналогични проблеми в Македония, а македонска група ще дойде в България.

"Искаме така да направим, че хората да узнаят, че това не е нещо, което те не могат да направят. Хората с увреждания се страхуват от неща, които са първа стъпка за тях. Трябва да им покажем, че могат да го направят", допълва Албена Атанасова.

Идеята на организаторите е тяхната инициатива да прерасне в традиционна и към нея да се присъединят и други дружества и организации на хора с увреждания.