Тепърва предстои да бъде определен прагът на бедността у нас. Това ще стане въз основа на проучване на Националния статистически институт, за което Световната банка е отпуснала 108 000 долара. Министрите одобриха и нов закон за интеграция на хората с увреждания.

Според различните данни, хората с трайни увреждания у нас са между 250 и 350 хиляди. От социалното министерство обявиха, че след приемането на новия закон инвалидите ще запазят всички привилегии, които имат към момента. Допълнително, според идеите, ще се полага месечна финансова добавка.

"Тя ще бъде диференцирана и ще покрива допълнителни потребности на хората с увреждания от балнеолечение, транспортни услуги, от диетично хранене, от допълнително отопление", посочи Мария Томова, дирекция "Политика и стратегия на социалната защита".

Проектозаконът предвижда финансови стимули и данъчни преференции за работодателите, които взимат на работа хора с увреждания. Според намеренията 30% от осигуровките на инвалидите ще се покриват от бюджета. В проекта са заложени изисквания, включително и към медиите

"СЕМ ще издава лицензии на частните медии при положение, че са изпълнили условията за предоставяне на достъпна информация на хората с увреждания", обясни министърът на труда и социалната политика Христина Христова.

Според проекта нарушителите на закона ще бъдат санкционирани с глоби от 500 до 2000 лева.