Парламентът ще започне работа с обсъждане на второ четене на законопроекта за енергетиката, внесен от Министерския съвет. В проекта за дневен ред са и второто четене на промените в Закона за държавния служител, както и второто четене на законопроекта за насърчаване на научните изследвания.