Министър Игор Дамянов прие открито писмо, в което се настоява за въвеждането на жестомимичен език като задължително помощно средство в училищата, където има нечуващи деца.
"По този въпрос ние работим. Това са така наречените ресурни учители, които постепенно ще навлизат. Тук става въпрос не само за децата с увреден слух. Тук става въпрос и за деца с други физически недъзи. Така че, това е доста широка кампания и програма, която изисква не малко време и не малко средства", каза министърът на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов.

Картините са на деца с увреден слух на възраст от 7 до 17 години. Гергана отскоро учи жестомимичния език, докато рисува заедно с нечуващите си връстници:
"Възрастните го наричат интеграция, обаче ние си го наричаме приятелство, защото вече всички се познаваме, и сме приятели и се разбираме добре."

Картините от изложбата се продават, а средствата ще бъдат използвани за интегрирането на деца със спицифични образователни нужди.