Страната ни е готова от своя страна да изнесе за Казахстан стоки от хранително-вкусовата промишленост.

Бойко Боев уточни, че ще се търси цена, близка до тази, по която се търгува пшеницата на борсата у нас. В последната седмица тя е между 240-250 лева на тон.

Предложението за бартер на казахстанска пшеница срещу български хранителни стоки се мотивира със слабата реколта на пшеница в България тази година.