Страната ни ще получи парите за АЕЦ "Козлодуй" по вече договорена специална програма. Тя ще бъде задействана, след като правителството постигне политическа договореност за централата и за затварянето на 3-ти и 4-ти блок от нея, уточняват от Дирекцията за управление на средствата от Евросъюза във финансовото министерство. Според нейни експрерти, Европейската комисия е поела ясен финансов ангажимент към България за атомната електроцентрала. За други шест области вече е уточнено дяловото разпределение на средствата, които идват у нас по програма ФАР на Съюза.

Предвижда се да получим най-много пари, 36 на сто, за "икономическо и социално сближаване" и най-малко за "демокрация и социална интеграция" - 5 на сто.