Финансовият министър съобщи още, че Фондът е подкрепил едно ново предпазно споразумение със страната ни от март следващата година.

В Дубай, при срещите си с инвестиционните банки, Милен Велчев е обсъдил възможностите за осъществуване на частни инвестиции в български пътища и инфраструктура.

"Дори да има инвестиции от фискалния резерв, защо да няма по-голям обем от инвестиции от частния сектор", каза финансовият министър. Той допълни, че това е добре работеща схема в други страни.

Министър Велчев призна, че от МВФ продължават да настояват за нулев дефицит в бюджета за догодина, а нашето предложение е за 0,7 на сто.

"Все още съм оптимист, че ще намерим начин да убедим Фонда в нашата позиция", заяви финансовият министър. 

Според него МВФ се е съгласил, че големият дефицит в текущата сметка на платежния баланкс не е проблем, защото се финансира с инвестиции на зелено.