На 22-и септември, в историческата Иван-Асенова църква "Свети четиридесет мъченици" във Велико Търново, княз Фердинанд подписва манифест, с който се обявява независимостта на България. Така той прокламира независимостта ни от Турция и се обявява за цар на Третото Българско царство.

С обявяването на манифеста се отхвърлят всички ограничения за международния статут на нашата държава. Така Европа е принудена да признае пълноправното членство на България в голямото семейство на тогавашните европейски страни. Манифестът е обнародван в брой 208-и на "Държавен вестник". В него пише: "Провъзгласявам съединената на 6-и септември 1885-а година България за независимо българско царство и заедно с народа си дълбоко вярваме, че този ни акт ще намери одобрението на Великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!".

Манифестът е подписан от княз Фердинанд Първи, министър-председателя Александър Малинов и други министри от правителството. Русия първа признава независимостта на България.

По повод Деня на независимостта във Велико Търново бе открит паметник-арка на генералите от града. За да бъде построена арката, инициативен комитет е събирал пари и исторически доказателства пет години.