С новите промени се въвежда т.нар. функционален имунитет. Съдиите, прокурорите и следователите не могат да бъдат задържани, освен за тежко престъпление, но след разрешение на Висшия съдебен съвет.

Магистратите няма да носят наказателна и гражданска отговорност, освен ако извършат умишлено престъпление от общ характер.

С навършване на петгодишен стаж и след атестиране съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми с решение на ВСС.

Магистратите се освобождават само, ако навършат 65-годишна възраст или подадат оставка. Те ще бъдат освобождавани и ако получат присъда за умишлено престъпление, при трайна фактическа невъзможност и ако системно не изпълняват служебните си задължения.

Парламентът отхвърли идеята с имунитет да се ползват висшите магистрати.

В следващите 3 месеца депутатите трябва да приемат и законите, свързани с тези конституционни промени.