Това е записано в промените в Конституцията, които бяха приети от депутатите на второ четене.

Депутатите гласуваха придобилите несменяемост магистрати, включително и председателите на Върховния административен съд и на Върховния касационен съд, както и главният прокурор, да се освобождават при навършване на 65 години, при подаване на оставка, при влизане в сила на присъда, с която им е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление.

Магистратите ще губят несменяемостта си и при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година, при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните си задължения, както и за действия, накърняващи престижа на съдебната власт.