Промените предвиждат да отпадне имунитета на магистратите, когато те са извършили умишлено престъпление от общ характер. Съдии, прокурори и следователи ще стават несменяеми след 5-годишен стаж, след задължителна атестация за дейността си. Те ще губят несменяемостта при навършване на 65 години и ако системно не изпълняват задълженията си или извършват действия, уронващи авторитета на съдебната власт.