Сделката с външния дълг не само не нанесе загуби, но генерира огромни ползи, които се опитахме да остойностим, тъй като това се премълчава, обяви на пресконференция бившият министър на финансите Милен Велчев.

От икономическия екип на НДСВ посочиха, че неостойностените позитиви са около 960 млн. лева за фиска и 200 млн. лева за частния сектор.

С тази сделка с външния дълг си поставихме за цел да намалим риска, отбеляза Велчев. По думите му докладът на "Индъстри Уоч" за сделката е неточен и непълен.