50 на сто от сумата, дружеството трябва плати с банков превод до деня на подписване на приватизационния договор, а останалата част - до 20 календарни дни. Предстои проектодоговорът за продажбата да бъде одобрен от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.