Те трябва да предложат и мерки за стабилизиране на финансовото състояние на ръководената от тях болница.

"Пари срещу реформа" бе мотото на проведената преди месец среща между Министерството на здравеопазване и директорите на двадесетте болници с най-големи финансови задължения. Установено бе, че най-голямата задлъжнялост на болниците е за лекарства. Лечебните заведения дължат 35 милиона лева към 10 основни фирми-доставчици на медикаменти и консумативи. Директорите, които не могат да овладеят процеса на натрупване и покриване на дълговете, няма да бъдат освобождавани от отговорност по Търговския закон.