Есенен събор на бита и културата се проведе в граничното кърджалийско село Кирково.

Многообразие на етносите, обичаите и песните отличава тази родопска община.
Тя е прочута и с пъстрите си носии и старинни римски мостове.