Следващата година лекарите, стоматолозите и здравните заведения ще отчитат дейността си в районните здравни каси на дискети. Това ще стане задължително условие в рамковия договор за 2004-та година, съобщиха от Здравната каса.

Сега повечето медици попълват документите на ръка. Компютърен учебен център за лекари и сестри започва да работи от октомври във Военно-медицинската академия. Курсовете ще бъдат безплатни и са за медици от цялата страна.

Експерти от Здравната каса и специалсти от ВМА ще обучават лекари и медицински сестри как да обработват необходимата документация на компютър и как да отчитат болничното лечение по клиничните пътеки. Целта е да се пести време при попълването на формулярите и да се избегнат техническите грешки.

Директорът на Военно-медицинската академия генерал Стоян Тонев обясни, че всеки месец, болницата губи 3% от парите по клиничните пътеки, защото има грешки в отчетните документи. В оборудваната зала медиците ще имат видео-връзка с колегите си и операционните зали в останалите военни болници в страната и Здравната каса. Идеята е центърът да събира данни и за броя на пациентите, лекувани във всички военни болници, какви са диагнозите и лечението им, както и за цената на терапията.