Върховният административен съд /ВАС/ отмени частично решение на Централната избирателна комисия за местни избори. С него, от кандидатите за кметове и общински съветници се изискваше да имат постоянен адрес в избирателния район, в който се кандидатират. Остава изискването, кандидатите да имат настоящ адрес в района, в който ще участват в изборите.