Седмица преди крайния срок за регистрация броят на регистрираните партии е рекорден. За сравнение за местните избори през 1995 година броят на регистрираните партии и коалиции е бил 64, през 1999 година - 96, а на парламентарните избори през 2001 година техният брой е 54.