Национална консултативна среща за стимулиране на социалния диалог ще се проведе днес по инициатива на министъра на труда и социалната политика Христина Христова. Поканени са представителните организации на синдикатите и на работодателите. Ще се обсъждат въпроси, свързани с политиката на доходите, пенсионната система и социалното подпомагане.