Повечето фирми за продажба на твърди горива вече имат заявки да доставят брикети.