Причината е в това, че едва от вчера тези селища формално имат статута на кметства.

Датата 9-ти ноември беше определена с указ на президента Георги Първанов. В съобщение от президентството изразиха съжаление за неудобствата, които ще бъдат причинени на гражданите. От институцията на президента се надяват в бъдеще Народното събрание да не допуска възникването на подобни прецеденти.