Подписките, които са необходими за регистрацията на независимите кандидати за местните избори, ще бъдат проверявани от ГРАО - службата за гражданска регистрация и административно обслужване. Това съобщиха от Централната избирателна комисия. Оттам предупредиха, че подписите, които са събрани в разрез с изискванията ще бъдат анулирани.

От ЦИК напомниха, че всеки избирател има правото да участва само в по една подписка, съответно за кмет на община, за кмет на кметство и за общински съветници.

За да участват в изборите, независимите кандидати за общински кметове трябва да наберат минимум 500 подписа, а тези които се борят за кметове на кметство - поне една пета от избирателите в съответното населено място.

Независимите кандидати за общински съветници трябва да бъдат подкрепени от между 250 и 1000 души в зависимост от големината на селището.

Всички подписки ще бъдат проверени в ГРАО. При констатирани нарушения, ще се анулират подписи.

"Когато адресната му регистрация не е от съответната община, когато не са написани трите имена", пояснява Александър Петров, ЦИКМИ.

Повод за анулиране на подписи може да стане грешно попълнено ЕГН или пол. Няма да се признават и подписите на лица под 18 години.

Ако бройката падне под изискуемия минимум ще бъде анулирана регистрацията на такива независими кандидати.

За да не се стига до такива ситуации, от ЦИК препоръчват на независимите кандидати да събират достатъчно много подписи.