Ще се отнемат книжките на всички, които имат влезли в сила наказателни постановления за употреба на алкохол три пъти за една календарна година, каза още ген. Василев. Националната полиция ще подкрепи инициативата на Би Ти Ви - "За човешко отношение към другия по пътищата".