Училищата за деца с нарушено зрение в София и Варна обявяват прием на ученици за новата учебна година. Комисиите ще преглеждат кандидатите следващия петък.

Обучението в двете училища е целодневно и се провежда по общообразователната програма. Има и специални предмети - децата се учат как да се ориентират и движат в пространството, усвояват основни битови умения, рисуват.

В комисиите, които преглеждат кандидатите, са включени невролог, педиатър, логопед и психолог.

"Критериите са, първо, медицински. Първо - зрението. То да е от 0 до 0,2. Казано на по-разбираем език децата да виждат 3-тия ред на таблото", обясни Любомир Велков, зам.-директор на училището за деца с нарушено зрение в София.

В училищата се приемат деца, които освен нарушено зрение, имат и други увреждания. Обучават се ученици от 6 до 19-годишна възраст. По преценка на медико-педаготическите комисии, на част от децата се препоръчва да учат в масови училища заедно със зрящите деца. Решението за това е в ръцете на родителите.

"Има родители, които казват - "Не, искам детето да учи във вашето училище!" Понякога моментите са и социални, тъй като при нас всичко е безплатно, на държавна издръжка, така че има го и този момент", посочи Любомир Велков.

Училищата осигуряват пълен пансион на децата от провинцията по време на учебната година.

Приемът за тази учебна година ще се проведе на 5-и септември, петък. Медико-педагогическите комисии ще приемат кандидати от 9 сутринта до 3 часа следобед в училищата за деца с нарушено зрение в София на адрес квартал "Връбница", улица "Ломско шосе" 177, и в град Варна на адрес - квартал "Аспарухово", местност "Вилите".