Облекчава се процедурата за отпускането на скъпоструващите лекарства. Министерството на здравеопазването предвижда от Нова година те автоматично да се финансират от Здравната каса. Така отпадат търговете, при които досега се губеха по няколко месеца и водеха до прекъсване на терапията на пациентите.

За да се избегне такова прекъсване при преминаването към новото финансиране, министерството ще осигури нужните лекарства и за месец януари. До края на 2011-та се предвижда Здравната каса поетапно да поеме и останалите лекарства, които сега осигурява министерството.