До 21 януари ще продължи зимната ваканция за повечето общински училища във Видин.
Удължаването на почивката за учениците е по инициатива на видинското кметство с цел спестяване на разходи за гориво.