Трагедията се разгирала в град Нашик в щата Махаращра, на около 300 километра североизточно от Бомбай. Една от версиите гласи, че жертвите били стъпкани, когато хиляди вярващи се втурнали към свещената река Годавари. По пътя си тълпата разбила барикада, издигната на тясна уличка, за да блокира пътя към реката.

Според полицейския комисар на града обаче, инцидентът станал, когато множеството се втурнало да събира монети, хвърлени от хора, които току-що се били пречистили, след като излезли от реката.

Религиозният фестивал "Кумб Мела" се провежда веднъж на три години на едно от четирите свещени места в Индия и по традиция привлича милиони индуси. Тази година той започна на 30-и юли и ще приключи на 8-и септември. Днес е третият от петте дни, които са кулминацията на религиозните празненства. Дълга процесия от поклонници, облечени в бяло, с песни и танци се отправя към Годавари. Според вярванията, във водите на свещената река те измиват греховете си.