Финансово облекчение за гражданите и бизнеса! Административните държавни такси ще бъдат намалени през 2013 година. Това ще стане с приемането на нова методология, по която те ще бъдат изчислявани.

Очакваният ефект е да се спестят годишно от 50 до 200 милиона лева.

Икономическият министър призна, че сега някои такси са по-високи. Догодина всички министерства, агенции и други институции ще променят тарифите си. Таксите не трябва да са по-високи от разходите на администрацията за конкретната услуга.

"В момента десетки милиони се използват от събрани такси за Допълнителното материално осигуряване. Това няма да се случи повече за в бъдеще. В Бюджет 2013 тази част от администрацията ще загуби парите от бюджетите си със сигурност", заяви министър Трайчо Трайков.