Охранителите на резервата Сребърна са спасили мъж пропаднал в леда на езерото. Кметът на селото е забранил със заповед достъпа до езерото. Активисти на дунавския клуб са предотвратили още два нещастни случая с деца и младежи по крайбрежната улица на Силистра.